درباره ی ما

 رزومه کاری مهندس محمّد حسین دیده بان                                                                                                  

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : محمّد حسین دیده بان   فرزند : غلامحسین دیده بان  

محل تولد : اردبیل   تاریخ تولد : 02/07/1342

سوابق تحصیلی  کارشناسی مهندسی برق – قدرت از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت از علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذربایجان شرقی

سوابق ایثارگری: فرزند و برادر شهید

حضور 21 ماه از دوران سربازی در جبهه های نبرد حق علیه باطل سال های 62- 64

مسئولیت های اجرایی : معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اردبیل از سال 1385 .و ادامه دارد

مشاور مدیر عامل و مسئول امور ایثارگران شرکت توزیع برق اردبیل از سال 1386 .... و ادامه دارد

مجری کل کاهش پیک   شرکت توزیع برق استان اردبیل از سال 1387 .... و ادامه دارد

عضو علی البدل هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان اردبیل از سال 92 .. و ادامه دارد

سوابق اجرایی:   مدیر امور دو برق شهرستان اردبیل به مدت 17 ماه ؛ مدیر امور برق شهرستان خلخال حدود یکسال

مدیر امور برق شهرستان گرمی ( مغان ) 52 ماه ؛ مدیر امور برق شهرستان بیله سوار 30 ماه

رئیس اداره نوسازی شبکه برق اردبیل  16 ماه

سوابق حرفه ای و علمی: دارای گواهینامه پایه یک نظام مهنسی کشور در بخش تاسیسات برق -

تالیف کتاب : 1-  " آموزش کاربردی نگارش مقالات علمی " چاپ اوّل 1392   - 2- تالیف کتاب آموزش کاربردی نگارش پروپوزال و پایان نامه و سمینار 1393 – 3- تالیف کتاب درس آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق ساختمان 1394

چاپ مقاله در ژورنال(J Electr Eng Technol Vol. 8, No. ?: 742-?, 2013) ISI کره جنوبی تحت عنوان

“ Optimal Location and Sizing of Shunt Capacitors in Distributionsystems by considering Different Load Scenaros   “

با تشکر – محمد حسین دیده بان 09144542702