خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

انتقال نیروی برق بدون استفاده از سیم

انتقال نیروی برق بدون استفاده از سیم

انتقال نیروی برق بدون استفاده از سیم، از رویاهای دیرینه نویسندگان علمی تخیلی به شمار می رود. اما با پیشرفت های مهندسی، ابزارهای همراه و خودروهای الکتریکی، این رویا به زودی به واقعیت می پیو...

دودکش خورشیدی-راهکاری جدید جهت تولید برق از انرژی خوشید

دودکش خورشیدی-راهکاری جدید جهت تولید برق از انرژی خوشید

اساساً اگر بخواهید انرژیهای تجدید‌پذیر از کاربرد وسیعی برخوردار شوند باید که تکنولوژی‌های ارایه شده ساده و قابل اعتماد بوده و برای کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مشکلات فنی به همراه نداشته باشد و بتوان از منابع محدود مواد خام آنها نیز استفاده کرد. در مرح...

رابطه نور با سرطان

رابطه نور با سرطان

با نفوذ رنگها و لامپهای رنگارنگ در بین زندگی شهرنشینان این وسیله جزو لاینفک زندگی مردم کره زمین حتی در روز شده است. دیگر از اثرات آلودگی نوری فقط نمی توان به تخریب طبیعت آسمان شب اشاره کرد و دیگر زمان آن گذشته است که تنها منجمان از وجود آن در تنگنا باش...

فاکتورهای انسانی در ایمنی برق

فاکتورهای انسانی در ایمنی برق

چکیده مقاله:                  با توجه به بحرانیت صنعت برق رعایت اصول ایمنی در این صنعت یک مسئله ضروری می باشد در این میان نقش این بخش از صنعت در مواجهه با عوامل زیان آور محیطی و همچنین حوادث مرتبط بسیار حیاتی است به همین دلیل رعایت اصول علم فاکتور های ...

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان

کلید محافظ جان یک نوع فیوز است که در مقابل عبور جریان آزاد انقباضی نظیر بدن انسان یا حیوان واکنش نشان داده و جریان را قطع می کند، در انواع 25 تا 63 آمپر با قدرت حساسیت 30 و یا 300 میلی آمپر در بازار یافت می شود که نوع 300 میلی آن در صنعت مورد استفاده ق...

برق گرفتگی

برق گرفتگی

به طور کلی عوامل موثر در میزان برق گرفتگی به چهار دسته تقسیم می شوند: ۱. مقدار جریان عبوری از بدن ۲. مسیر جریان عبوری از بدن ۳. نوع جریان و فرکانس برق ۴. مدت زمان برق گرفت...

آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها)

آشنایی با قطع کننده های ولتاژ (سکسیونرها) و کلیدهای قدرت (دیژنکتورها)

به طور کلی کلیدها وسیله ارتباط سیستمهای مختلف هستند و باعث عبور و یا قطع جریان می شود. کلید در حالت بسته یعنی عبور جریان و یا در حالت باز یعنی قطع جریان دارای مشخصاتی به شرح زیر می ...

رله اینترلاک

رله اینترلاک

اینترلاک اینترلاک به معنای قفل درونی و چفت وبست است که به دو نوع زیر ، تقسیم بندی می شود:  اینترلاک الکتریکی و اینترلاک مکانیکی.در پستهای فشار قوی ، تعدادی از کلید زنی ها به ترکیب و حالات تجهیزات پست، بستگی داشته و نیاز به یکسری کلید زنی های ترتیبی دار...