خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

قانون لنز

قانون لنز

قانون لنز که در مورد جریانهای القایی بکار می‌رود چنین بیان می‌شود که جریان القایی در مدارهای بسته در جهتی است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند. این قانون علامت منفی موجود در قانون فاراده را توجیه می‌کند.

BasicElectronic Formula   فرمول ها در برق و الکترونیک

BasicElectronic Formula فرمول ها در برق و الکترونیک

در این پست از سایت شما میتوانید فرمول های مربوط به ولتاژ، جریان، مقاومت(مقاومت های سری و موازی)، توان، فرمول های مربوط به خازن ها و سلف ها و همچنین فرمول های طول موج، فرکانس، زمان و ... را مطالعه و بهره برداری نمایید.