خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

عوامل موثر در تلفات برق کدام ها هستند ؟

عوامل موثر در تلفات برق کدام ها هستند ؟

تمامی هدر رفت انرژی در بخش توزیع برق از ابتدای فیدرهای فشار متوسط ( از پست های فوق توزیع یا انتقال ) تا هنگامی که  انرژی در دم ملک ( ساختمان یا هر ابنیه دیگر ) توسط کنتور برق تحویل مشترکین می گردد را شامل میشود  . برای سهولت بحث شبکه برق در سیستم توزیع...

آیا عدد اعلام شده از ناحیه توانیر ، متخصصین را ارضاء می کند؟

آیا عدد اعلام شده از ناحیه توانیر ، متخصصین را ارضاء می کند؟

تلفات برق ایران 18 درصد است/عمر یک سوم ترانسفورماتورهای ایران در حال اتمام است  دکتر حسن غفوری فرد رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران گفت: عمر یک سوم ترانسفورماتورهای قبلی در حال تمام شدن است و باید به سرعت به فکر جایگزینی این ترانسفورماتورها باش...

مولفه های تلفات

مولفه های تلفات

تلفات به دو بخش فنی و غیر فنی تقسیم می شود . 1-   تلفات  فنی که همان تلفات ماهییتی شبکه می باشد  و منشاء آن مقاومت است (  R) هنگام عبور جریان برق از هادی ها ، با مقاومتی روبروست ( که بسته به جنس هادی و سطح مقطع آن متفاوت است ) با صرف هزینه نسبتاً زیاد ...

تلفات چیست ؟

تلفات چیست ؟

تلفات چیست ؟ تلفات برق ، آن بخش از برق است که هدر میرود یعنی مقدار انرژی الکتریکی که از پست های فوق توزیع ( وانتقال ) تحویل شرکت های توزیع میگردد و شرکت های توزیع از طریق پست های توزیع  آن انرژی را تحویل مشترکین می نمایند . در حالت کلی تفاوت انرژی تحوی...