خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

دودکش خورشیدی-راهکاری جدید جهت تولید برق از انرژی خوشید

دودکش خورشیدی-راهکاری جدید جهت تولید برق از انرژی خوشید

اساساً اگر بخواهید انرژیهای تجدید‌پذیر از کاربرد وسیعی برخوردار شوند باید که تکنولوژی‌های ارایه شده ساده و قابل اعتماد بوده و برای کشورهای کمتر توسعه یافته نیز مشکلات فنی به همراه نداشته باشد و بتوان از منابع محدود مواد خام آنها نیز استفاده کرد. در مرح...

دو اختراع خیلی جالب از ژاپنی ها!!!!

دو اختراع خیلی جالب از ژاپنی ها!!!!

اگر دقت کرده باشید یکی از مشکلات هدفونها پیچیدن سیم آنها به هم میباشد که همیشه قبل از استفاده زمانی را برای باز کردن سیمها اختصاص میدهیم. در این ایده جالب که سیمهای این هدفون به صورت زیپ طراحی شدهاند، دیگر این مشکل ایجاد نخواهد شد. دکمه هولد و ولوم این...

سیستم جدید چراغ راهنمایی در ژاپن

سیستم جدید چراغ راهنمایی در ژاپن

این سیستم جدید چراغ راهنمایی در ژاپن است. به این صورت که رنگها دقیقا همین رنگهای رایج (سبز و قرمز و نارنجی است) و هنگامی که حسگرها متوجه حضور عابر پیاده در پشت چراغ شوند، چراغ قرمز عمل کرده و عبور عابرین را ممکن میسازد.