خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

انتشار کتابچه عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق

انتشار کتابچه عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق

انتشار کتابچه  "" عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق از سال 1385 تا سال 1393 "" به همت آقای مهندس فرشید شالچی از کارشناسان با سابقه دفتر نظارت بر بهره برداری معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ گردآوری و با همکاری دفتر روابط عمومی شرکت  به چاپ رسید . مقدمه ک...

معرفی انواع پست های شبکه برق

معرفی انواع پست های شبکه برق

ترانسفورماتور یکی از نیازهای بسیار مهم سیستم‌های انتقال بسیار بزرگ می‌باشد .این بدان علت است که ترانسفورماتور همچون وسیله‌ای برای انتقال قدرت برق به مقادیر واقعی ولتاژ در هر یک از مراحل چندگانه‌ی انتقال و توزیع عمل می‌کند .از مرحله‌ی تولید در منبع تا و...