خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

رابطه نور با سرطان

رابطه نور با سرطان

با نفوذ رنگها و لامپهای رنگارنگ در بین زندگی شهرنشینان این وسیله جزو لاینفک زندگی مردم کره زمین حتی در روز شده است. دیگر از اثرات آلودگی نوری فقط نمی توان به تخریب طبیعت آسمان شب اشاره کرد و دیگر زمان آن گذشته است که تنها منجمان از وجود آن در تنگنا باش...

قانون لنز

قانون لنز

قانون لنز که در مورد جریانهای القایی بکار می‌رود چنین بیان می‌شود که جریان القایی در مدارهای بسته در جهتی است که با عامل بوجود آورنده خود مخالفت می‌کند. این قانون علامت منفی موجود در قانون فاراده را توجیه می‌کند.

BasicElectronic Formula   فرمول ها در برق و الکترونیک

BasicElectronic Formula فرمول ها در برق و الکترونیک

در این پست از سایت شما میتوانید فرمول های مربوط به ولتاژ، جریان، مقاومت(مقاومت های سری و موازی)، توان، فرمول های مربوط به خازن ها و سلف ها و همچنین فرمول های طول موج، فرکانس، زمان و ... را مطالعه و بهره برداری نمایید.