خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

اولین صعود به قله سبلان

اولین صعود به قله سبلان

در سال 1356 به اتفاق دوستان مسجد حاج میر صالح مرحوم به قله سبلان صعود کردیم . به احتمال قوی اولین صعود به سبلان نیز محسوب میشود . جای رسول مسائلی در بین ما خالی است . خدایش رحمت کند ( بادگیر ز...