خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

فاکتورهای انسانی در ایمنی برق

فاکتورهای انسانی در ایمنی برق

چکیده مقاله:                  با توجه به بحرانیت صنعت برق رعایت اصول ایمنی در این صنعت یک مسئله ضروری می باشد در این میان نقش این بخش از صنعت در مواجهه با عوامل زیان آور محیطی و همچنین حوادث مرتبط بسیار حیاتی است به همین دلیل رعایت اصول علم فاکتور های ...