خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

نصب بزرگترین توربین بادی شناور جهان در ژاپن

نصب بزرگترین توربین بادی شناور جهان در ژاپن

این توربین با چهار لنگر 20 تنی به بستر دریا پیوند خورده است تا امینت آن تامین شود.  پس از زلزله و سونامی ویرانگر سال 2011 که نیروگاه هسته ای فوکوشیما را تخریب کرد، ژاپن تنوع بخشی به ترکیب انرژی خود را مد نظر قرار داده است. در همین راستا، مهندسان ژاپنی ...

توربین های بادی بدون پره:

توربین های بادی بدون پره:

یک شرکت اسپانیایی یک روش جدیدی برای توربین های بادی ابدع نموده است که بدون پره می باشند. این توربین جدید که از یک دکل مخروطی شکل دراز و ایرودینامیکی سی متری تشکیل شده است باد را بصورت گرداب به درون خود هدایت می کند و باعث حرکت ارتعاشی می شود که به انته...