خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

تاریخچه صنعت برق -  پدر برق در ایران

تاریخچه صنعت برق - پدر برق در ایران

  به او پدر برق ایران می گویند... قبل از آمدن برق به ایران، روشنایی خیابان‌ها و کوچه‌ها، یکی از مشکلات دولت وقت بود. بنابراین برای اولین بار در ایران کارخانه‌ای دایر شد که روشنایی خیابان ناصریه و خیابان دراندرون (باب همایون فعلی) را با استفاده از گاز ک...