خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

انتشار کتابچه عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق

انتشار کتابچه عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق

انتشار کتابچه  "" عملیات شاخه زنی زیر حریم خطوط برق از سال 1385 تا سال 1393 "" به همت آقای مهندس فرشید شالچی از کارشناسان با سابقه دفتر نظارت بر بهره برداری معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ گردآوری و با همکاری دفتر روابط عمومی شرکت  به چاپ رسید . مقدمه ک...