چالش وزارت نیرو در تابستان سال 1393

می توان سه عامل اساسی را که موجب چالش وزارت نیرو است را این چنین عنوان کرد :

مهندس محمد حسین دیده بان

می توان سه عامل اساسی را که موجب چالش وزارت نیرو است را این چنین عنوان کرد :

1- با پیش بینی که برای تابستان 1393 صورت گرفته گرمای هوا در مرداد ماه به اوج خود رسیده و در مقایسه با چند ده سال گذشته ماکزیمم خواهد بود . آفزایش دما ارتباط مستقیم با افزایش مصرف برق مردم دارد . بیشترین مصرف در تابستان مربوط به سیستم های سرمایشی (کولرها) دارد .

2-  میانگین بارش نزولات آسمانی در مقایسه با سال های گذشته کمتر شده و باعث گردیده آب پشت سدها حدود 40 در صد کاهش را نشان بدهد.که موجب کاهش تولید برق آبی در سدها خواهد شد .

3- پیش بینی های صورت گرفته برای وارد مدار شدن نیروگاه -های جدید با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق و بحث تحریم ها  کمتر از میزان پیش بینی بوده است .

این سه علت باعث خواهد شد در اوج مصرف برق محدودیت های اعمال گردد . پیک مصرف در سال 1392 برابر با 44500 مگاوات بوده است . پیش بینی شده امسال پیک مصرف برق به حدود 50000 مگاوات برسد . حدود 3تا 4 هزار مگا وات کمبود تولید احساس می شود .

برای برون رفت از این مشکل وزارت نیرو بر مدیریت مصرف برق تاکید دارد . که برای صنایع و تولید کنندگان طرح " ذخیره عملیات "   طرح "تعطیلات تابستانی " و طرح  "بکارگیری مولدهای دیزلی " و طرح  " تعطیلی داوطلبانه چاه های کشاورزی در پیک مصرف " که این طرح ها همراه مشوق های است تا ضمن بهره مندی مشترکین  از مزایای آن  ؛ وزارت نیرو نیز از تبعات آن که کاهش مصرف در پیک سال 93 است بهره مند گشته و باعث خاموشی و محدودیت نشود .

پیک مصرف سال 1392 استان اردبیل 262برابر  مگاوات بود . که توانیر ملزم نموده امسال نیز همین مقدار یعنی 262 مگا وات ثابت نگه داشته شود ( البته اندکی به میزان فروش برق های کیلواتی افزایش مجاز خواهد بود ) . با اقداماتی که  در حوزه بهره برداری و مشترکین  شرکت صورت گرفته امید واریم  بتوانیم از این چالش به خوبی عبور کنیم . در صورت عدم همکاری مردم و مشترکین در مدیریت مصرف شاید با اندک محدودیت های روبرو شویم .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...