تب چنچر

تب چنچر

از آنجا که ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین تجهیزات در صنایع برق می باشند ، لذا تولیدکنندگان برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری سعی می کنند ترانسفورماتورهای قدرت خود را در وضعیت اضافه بار نسبت به مقادیر نامی آن قرار دهند. این اضافه بار باعث افزایش درجه حرارت ترانسفورماتور و سایر بخشهایی که جریان از آن عبور میکند می شوند . یکی از حساسترین قسمتها کنتاکت های تپ چنجر های زیر بار می باشند که با افزایش درجه حرارت ، تخریب و به حالت زغالی درمی آیند .


از آنجا که ترانسفورماتورهای قدرت یکی از گرانترین تجهیزات در صنایع برق می باشند ، لذا تولیدکنندگان برای کاهش هزینه های سرمایه گذاری سعی می کنند ترانسفورماتورهای قدرت خود را در وضعیت اضافه بار نسبت به مقادیر نامی آن قرار دهند. این اضافه بار باعث افزایش درجه حرارت ترانسفورماتور و سایر بخشهایی که جریان از آن عبور میکند می شوند . یکی از حساسترین قسمتها کنتاکت های تپ چنجر های زیر بار می باشند که با افزایش درجه حرارت ، تخریب و به حالت زغالی درمی آیند .

برنامه های وسیع تحقیقاتی برای رفع این مشکل اجرا شده است و آخرین تکنولوژی که در مرحله آزمایش و پیاده سازی عملی بسیار موفق بوده است ، روشی است که توسط نیکولز برای شرکت گاز و برق پاسیفیک انجام شده است .

در بررسیهای اولیه ای که نیکولز بر روی کنتاکتهای سوخته انجام داده است این نتیجه را داده است که طرح جدید کنتاکت ها باید دارای هدایت الکتریکی و حرارتی بالاتر ، مقاومت بالاتری در برابر جوش خوردن و در برابر سائیدگی مکانیکی داشته باشد . در این طراحی نیکولز در نظر داشت که طرح مورد نظر قابل انطباق برای انواع تپ چنجرها باشد .

برای اینکار طرح استفاده از کنتاکت های با پوشش نقره بالا و ایجاد کنتاکت هایی با مقاومت خیلی پائین ELR ارائه شد. برای ایجاد این روکش ابتدا با استفاده از سلف فرکانس بالا این آلیاژ نقره ای بر روی کنتاکت جوش خورده است و سپس مقادیر اضافی آن ماشینکاری شده است . این سطح نقره ای باعث ایجاد مقاومت کم و تماس استاتیکی بهتری برای کنتاکت های کلید می شود .

این طرح در پروژه های مختلفی مورد استفاده واقع شده و باعث جلوگیری از تخریب کنتاکتها و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری در دوره های زمانی کوتاه شده است .

منبع : High Voltage Supply

--------------------
شناخت تجهیزات پست های فشار قوی

تپ چنجر

انواع تپ چنجر

1) تپ چنجر بدون بار (off load)

2) تپ چنجر تحت بار (on load)

در اینجا تپ جنجر on load را مورد بررسی قرار میدهیم .

انواع تپ چنجر on load عبارتند از:

الف- تپ چنجر از نوع سلکتور سوئیچ (selector switch) که در آن دایورتر و تپ سلکتور بصورت کمپاکت در داخل مخزن تپ چنجر قرار دارند . این نوع تپ چنجر برای ولتاژهای تا 145 کیلوولت بصورت اتصال ستاره یا مثلث و جریان 700 آمپر طراحی و مورد استفاده قرارمیگیرند . در ایران این نوع تپ چنجرها برای ترانسفورماتورهای با ولتاژ سمت فشار قوی 63 کیلوولت و در تحت شرایطی در 132 کیلوولت مورد استفاده میباشند .
ب- تپ چنجر از نوع تپ سلکتور- دایورتر (tapselector – diverter) که در این نوع دایورتر سوئیچ مستقلاً” در داخل مخزن روغن جداگانه ای که از روغن ترانسفورماتور کاملاً” مجزا است قرار دارد . در این نوع تپ چنجر سلکتور از دایورتر کاملا” جدا و در داخل روغن ترانسفورماتور میباشد . این نوع تپ چنجرها برای ولتاژهای تا 420 کیلوولت و جریانهای تا 4500 آمپر مورد استفاده قرار میگیرد .

نحوه عملکرد تپ چنجر :

برای عملکرد تپ چنجر و تغییر وضعیت تپ ها و به دنبال آن تغییر نسبت تبدیل ترانسفورماتور و افزایش و یا کاهش ولتاژ شبکه ابتدا فرمان لازم بصورت محلی یا از راه دور بنا به تشخیص رگلاتور ولتاژ (AVR) و یا تصمیم اپراتور به موتور درایو داده میشود . این فرمان از طریق محورهای عمودی و افقی و جعبه دنده های مربوطه به تپ سلکتور ( یا سلکتور سوئیچ ) منتقل میگردد . پس از انتخاب تپ مورد نظر توسط تپ سلکتور که در شرایط بدون بار انجام میشود دایورتر سوئیچ نسبت به انتقال جریان از یک تپ به تپ بعدی عمل مینماید . زمان کل عملکرد تپ چنجر معمولاً” از 3 الی 5/5 ثانیه میباشد که از این زمان فقط در حدود 40 تا 180 میلی ثانیه آن که بستگی به نوع تپ چنجر و کارخانه سازنده آن دارد صرف تغییر از یک تپ به تپ بعدی خواهد شد . عملکرد دایورتر سوئیچ توسط فنرهای شارژ شده و به کمک مقاومتهای گذرا و با سرعت بسیار زیاد انجام میپذیرد . باید اضافه نمود که سرعت عملکرد تپ چنجر در تغییر تپ کاملاً” مستقل از سرعت موتور درایو میباشد و بستگی به سرعت تخلیه انرژی ذخیره شده در فنر دارد . موتور درایو بطور خودکار پس از اتمام تغییر تپ متوقف میگردد که به این نوع کار عملکرد پله – پله ای میگویند . چنانچه در ضمن عملکرد تپ چنجر برق موتور درایو قطع گردد سیستم متوقف شده و بلافاصله پس از وصل مجدد برق موتور درایو عملکرد خود را تا پایان تغییر تپ ادامه خواهد داد . در حقیقت فرمان تپ چنجر غیر قابل برگشت بوده و حتماً” توقف پس از هر عملکرد وجود خواهد داشت .

نیروی محرکه تپ چنجر ( موتور درایو )

عملکرد تپ چنرها توسط فرمانی که به موتور درایو داده میشود ( از طریق رگولاتور ولتاژ و یا فرمان دستی توسط اپراتور) انجام میپذیرد . گردش موتور محرک موتور درایو باعث چرخش محورهای عمودی و افقی و نهایتاً” گردش درایو شفت و انتقال حرکت به تپ سلکتور و دایورتر سوئیچ میگردد .

موتور درایو شامل موتور محرک – چرخ دنده ها – رله های فرمان و کنترل و سایر متعلقات مربوطه بوده و در روی بدنه ترانسفورماتور نصب میگردد و فرمان آن بصورت پله – پله ای و غیر قابل برگشت میباشد و هر عملکرد موتور درایو مستلزم صدور فرمان از طریق رگولاتور ولتاژ و یا فرمان دستی توسط اپراتور خواهد بود .

کلیه موتور درایوها دارای سیستمهای حفاظتی از جمله جریان زیاد و جلوگیری از over run شدن تپ چنجر و ممانعت از فرمان اتوماتیک در حالیکه در حالت عملکرد دستی است میباشد .حفاظتهای تپ چنجر و چگونگی تنظیم آنها

معمولاً” هر گونه اتصالی در دایورتر سوئیچ انرژی الکتریکی را بصورت بروز جرقه به حرارت تبدیل مینماید که این حرارت باعث سوختن روغن و ایجاد انفجار در مخزن روغن تپ چنجر میگردد . میزان انرژی آزاد شده بستگی به عوامل مختلف از جمله قدرت اسمی ترانسفورماتور – جریان اسمی دایورتر سوئیچ- سطح اتصال کوتاه در شبکه و غیره دارد . حفاظتهای تپ چنجر طوری طراحی میشود که به انرژی آزاد شده در اثر اتصالیها از مقادیر کم تا مقادیر زیاد پاسخ دهد . این حفاظتها باید به نحوی باشد که برای هر اتصالی در داخل دایورتر سوئیچ ترانسفورماتور را توسط دیژنکتورها از شبکه جدا نمایند تا از بروز هر گونه حادثه ای برای ترانسفورماتور جلوگیری گردد .

ترانسفورماتور نباید قبل از بازرسی تپ چنجر و اطلاع از دلیل عملکرد رله مجدداً” در مدار قرار گیرد .کلیدهای فشار قوی
کلیدهای فشارقوی رامیتوان بر حسب وظایفی که بعهده دارند به انواع مختلف زیر تقسیم نمود :

1) کلید بدون بار یا سکسیونر

2) کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیر بار

3) کلید قدرت یا دیژنکتورالف) کلید بدون بار یا سکسیونر :

سکسیونر وسائل ارتباط دهندة مکانیکی و گالوانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می‏باشند و در درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق‏زدگی بکار برده می‏شوند بدین جهت طوری ساخته می‏شوند که در حالت قطع و یا وصل ، محل قطع‏شدگی یا چسبندگی بطور واضح و آشکار قابل رویت باشد در هوا آزاد انجام گیرد .

از آنجا که سکسیونر باعث بستن یا باز کردن مدار الکتریکی نمی‏شود برای باز کردن و بستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احتیاج به یک کلید دیگری خواهیم داشت بنام کلید قدرت که قادر است مدار تحت هر شرایطی باز کند و سکسیونر وسیله‏ای است برای ارتباط کلید قدرت به شین و یا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است . لذا طبق قوانین متداول الکتریکی جلوی هر کلید قدرتی از 1kv به بالا و یا در هردو طرف در صورتیکه آن خط از دو طرف پتانسیل می‏گیرد و سکسیونر نصب می‏گردد .انواع مختلف سکسیونر:

سکسیونر را می‏توان از نظر ساختمانی به انواع مختلف زیر تقسیم نمود :1) سکسیونر تیغه‏ای :

این سکسیونر برای ولتاژهای تا 30 کیلو ولت بصورت یک پل و سه پل ساخته می‏شود و دارای تیغه‏هایی هستند که در ضمن قطع کلید عمود بر سطح افقی حرکت می‏نماید .

2) سکسیونر کشوئی :

بیشتر برای کیوسک یا قفسه‏هایی که دارای عمق کم می‏باشند مناسب است .

3) سکسیونر دورانی :

این سکسیونر برای ولتاژهای زیاد (KV 63) به بالا استفاده می‏شود . این سکسیونر که دارای دو تیغه متحرک و دورانی می‏باشد و از حرکت افقی تیغه‏ها ، کلید باز ، بسته می‏شود و دارای این مزیت می‏باشد که به علت کوچک بودن طول بازوی تیغه فاصلة هوایی لازم بین دو تیغه بوجود می‏آید و چون تیغه‏ها با گردش پایه‏های باز و بسته می‏شوند ، عوامل خارجی مثل فشار باد و برف و غیره نمی‏تواند باعث وصل بی موقع آن گردد . یا بعلت یخ زدگی کنتاکت ها در زمستان احتیاج به نیروی اضافی برای باز کردن آنها نیست و در این نوع کلید حرکت تیغه ها به موازات سطح افقی و یا عمود بر سطح محور پایه ها انجام می گیرد .

در موقع قطع و یا وصل سکسیونر پایه ها حول محور خود در جهت خلاف یکدیگر به اندازه 90 درجه شوند

4) سکسیونر قیچی ای:

این سکسیونر برای فشارهای زیاد بسیار مناسب است زیرا بعلت اینکه کنتاکت ثابت آن را شین یا سیم هوائی تشکیل می دهد احتیاج به دو پایه عایقی مجهز از یکدیگر که در فشار قوی باعث بزرگی ابعاد وسنگینی وزن آن می‏شود ندارد و فقط شامل یک پایه عایقی است که چنگک یا تیغه قیچی مانند کنتاکت دهنده روی آن نصب می‏شود و با حرکت قیچی مانندی باشین یا سیم هوائی ارتباط پیدامی کند ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.

مورد استعمال سکسیونر قیچی‏‏‏‏‏‏ای که به آن سکسیونر یک ستونی نیز گفته می‏شود در شبکه‏ای است که دارای دوشین به ازای هر فاز در سطوح و ارتفاع مختلف نسبت به زمین و بالای هم باشد وسکسیونر ارتباط عمودی بین این دوشین را فراهم می‏سازد .

انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات :

انتخاب سکسیونر از نظر نوع فقط بستگی به شکل و طرز قرار گرفتن شین ها و شمش بندی شبکه و محلی که باید سکسیونر در آنجا نصب شود دارد .

مشخصات مهم یک سکسیونر که گویای مشخصات فنی و استقامت الکتریکی و دینامیکی آن می‏باشد عبارتند از:

1) ولتاژ نامی un

2) جریان نامی In

3) جریان اتصال کوتاه ضربه ای مجاز Is

4) جریان اتصال کوتاه ، کوتاه مدت Ith ( به مدت یک ثانیه )
ب) کلید قابل قطع زیر بار یا سکسیونر قابل قطع زیربار
کلید فشار قوی قابل قطع زیر بار در ضمن اینکه باید وظیفه یک سکسیونر را انجام دهد یعنی در ضمن برداشتن ولتاژ یک قطع شدگی قابل روئیت و مطمئن در مدار شبکه فشار قوی بوجود آورد ، باید قادر باشد مانند یک دیژنکتور، قدرتهای کوچک الکتریکی را نیز قطع کند . لذا هر سکسیونر قابل قطع زیر باری باید دارای وسیله‏ای برای قطع فوری جرقه باشد .

سکسیونر قابل قطع زیر بار اصولاً” دارای قدرت وصل بسیار زیاد ولی قدرت قطع آن کم می‏باشد و سیکسیونر قابل قطع زیر بار فقط برای قطع جریان نامی ‏شبکه مناسب است و جریان اتصال کوتاه را فیوز قطع می‏کند نه کلید معمولاً” سکسیونر های قابل قطع زیر بار، دارای دو تیغه می‏باشند که یک تیغه آن به هنگام وصل یا قطع طوری عمل می‏نماید که شعله ( آرک) را به همراه خود خاموش نموده تا تیغه دیگر در معرض شعله قرار نگیرد . این تیغه همان تیغه مجهز به خاموش کننده می‏باشد که به هنگام وصل ابتدا به کنتاکت مقابل نزدیک نشده و شعله ایجاد شده را توسط خاموش کننده خود خاموش می‏نماید و عمل وصل را انجام می‏دهد . سپس تیغه دیگر آن وصل می‏شود که ضخیم‏تر از تیغه اول است در موقع قطع ابتدا تیغه ضخیمتر که بدون جرقه‏گیر است از مدار جدا شده سپس تیغه مجهز به جرقه‏گیر به تنهایی از کنتاکت مربوطه جدا می‏شود .

بطور کلی در تمام مواقع که نصب سکسیونر و کلید قدرت مقرون به صرفه نباشد و قدرت اتصال کوتاه شبکه به حدی باشد که قبول فیوز معادلی برای آن بدست آورد بهتر است از سکسیونر قابل قطع زیر بار استفاده شود . البته به شرطی که فرمان وصل فوری کلید مورد نظر نباشد .سکسیونر خط:

سکسیونر وسیله ارتباط دهندة مکانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می‏باشد و در درجة اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان در مقابل برق‏زدگی بکار می‏رود و معمولاً” عمل قطع و وصل آنها در هوای آزاد انجام می‏گیرد و عمل قطع و وصل وسایلی را که فقط زیر ولتاژ هستند و تقریباً” بدون جریان هستند انجام می‏دهد . تقریباً” بدون بار بدان معنی است که می‏توان به کمک سکسیونر جریانهای خازنی مقره‏ها ، ماشین‏ها و تأسیسات برقی و کابلهای کوتاه و همینطور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیز قطع نمود و یا حتی ترانسفورماتور کم قدرت را با سکسیونر بوسیلة جرقه خاموش‏کن است . لذا بطور کلی می‏توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل سکسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد . بر حسب این تعریف در صورتیکه از سکسیونر جریان عبور کند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیل بین کنتاکت آن ظاهر نشود , قطع سکسیونر بلامانع است .

همینطور وصل سکسیونری که بین دو کنتاکت آن تفاوت پتانسیل موجود نباشد . گرچه به محض وصل باعث عبور جریان گردد نیز مجاز خواهد بود . از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می‏شود که سکسیونر یک کلید زنی بلکه یک ارتباط دهنده یا قطع کننده مکانیکی بین سیستمهای قدرت است ، بدون اینکه مداری بسته شود .

سکسیونر ارت :

سکسیونری است که خط یا با سبار را ارت می‏کند این سکسیونر معمولا” در روی پایه سکسیونر خط نصب می‏شود و تا زمانیکه سکسیونر خط حالت وصل را داشته باشد سکسیونر ارت عمل نمی‏کند یعنی با سکسیونر خط انیترلاک است و وقتی که خواسته باشیم خط را ارت کنیم ابتدا سکسیونری را که به بریکر نیز اینترلاک است قطع و سپس با آزاد کردن بوبین مربوط به اینترلاک که این آزاد کردن توسط دکمه‏ای که در زیر جعبه مربوط به سکسیونر ارت است را تا جلوی سینه بالا آورده و با وارد کردن یک ضربه ، کنتاکتهای مربوط به سکسیونر ارت را داخل شیارهایی که روی سکسیونر خط واقع است جای می‏دهیم.

3)کلید قدرت یا دژنکتور

دژنکتورها از دو قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :

1) محفظه قطع 2) مکانیزم عمل کننده

1) محفظه قطع

محفظه قطع ، محل قطع و وصل جریان میباشد و محفظه ای است با یک کنتاکت متحرک و یک کنتاکت ثابت ، اتصال کنتاکت متحرک و یا جدا شدن آن ازکنتاکت ثابت، همراه با قوس الکتریکی میباشد که با توجه به پیش بینی های بعمل آمده در این محفظه خفه میگردد . انتهای کنتاکتهای ثابت و متحرک تا خارج از محفظه قطع هدایت شده و سیمهای فشار قوی به آن وصل میشوند . از آنجا که قطع کلید معمولا” در هنگام بروز عیب و یا در زیر بار صورت میگیرد ، قوس پدید آمده در هنگام قطع از قوس حاصل در هنگام وصل کلید شدیدتر میباشد . برای اینکه عمل قطع در حداقل زمان و با سرعت کافی صورت پذیرد ، لازم است تا سرعت حرکت کنتاکت متحرک بالا باشد و از مواد عایقی اضافی برای خفه نمودن سریعتر قوس نظیر روغن ، هوای فشرده و غیره استفاده نمود .

با افزایش ولتاژ از 63 kv و بالا رفتن جریان ، فاصله بین دو کنتاکت افزایش یافته ، وسعت و دامنه قوس شدت می یابد بطوریکه خاموش کردن قوس و کاهش زمان قطع کلید مشکلتر میگردد در این حالت برای محدود نمودن طول قوس از چندین محفظه قطع که بطور سری به یکدیگر متصل میگردند استفاده میشود . با این عمل ولتاژ بین کنتاکتها در هر محفظه نسبت به تعداد محفظه های قطع کاهش می یابد در حالیکه جریان عبور کرده از کلید در کلیه کنتاکتها و محفظه های قطع معادل بوده و تغییری نمی یابد . به عنوان مثال چنانچه ولتاژ خط 230 کیلوولت و عمل قطع در دو محفظه قطع صورت گیرد ، ولتاژ واقع بر هر محفظه معادل 115 کیلوولت میباشد در حالیکه جریان بار و یا جریان عبور کرده از محفظه های قطع برابر میباشند . حرکت کنتاکتهای متحرک در دو محفظه قطع ، کاملا” همزمان صورت میگیرد . به همین جهت کلیه کنتاکتهای متحرک در محفظه های قطع از یک مکانیزم عمل کننده مشترک فرمان گرفته و عمل مینمایند .

2) مکانیزم عمل کننده

مکانیزم عمل کننده نیروی لازم جهت حرکت کنتاکت متحرک را تامین مینماید و از طریق یک اهرم ایزوله ، به کنتاکت متحرک متصل و انرژی لازم را از طریق این اهرم به آن منتقل مینماید . همچنین لحظه حرکت کنتاکت متحرک را نیز برای قطع یا وصل کلید کنترل مینماید و فرمان صادر شده از رله های حفاظتی و یا تابلو کنترل ، توسط مکانیزم عمل کننده کلید دریافت شده ، سپس انرژی لازم جهت حرکت کنتاکت محرک به آن داده میشود

برای اینکه حرکت کنتاکت متحرک در حداقل فاصله زمانی پس از دریافت فرمان قطع صورت پذیرد ، انرژی فوق بصورت ذخیره شده و آماده انتقال به کنتاکت متحرک پیش بینی میشود . با صدور فرمان قطع این انرژی به کنتاکت متحرک منتقل و باعث حرکت آن میشود . انرژی فوق توسط موتورها و سایر تجهیزات تولید انرژی به سهولت میتواند تامین گردد ، ولی تامین انرژی توسط این تجهیزات با تاخیر زمانی همراه میباشد . این کار تنها از طریق ذخیره انرژی ممکن است . بطوریکه در لحظه مورد نظر و بدون هیچگونه فاصله زمانی انرژی آماده در اختیار کنتاکت متحرک قرار گیرد . ذخیره انرژی بصورت فنر شارژ شده ، روغن تحت فشار، هوای فشرده انجام میشود. در هنگامیکه کلید باز و بسته میشود فنر و یا روغن توسط موتور الکتریکی یا هندل دستی ، تحت فشار قرار گرفته و مقداری انرژی مکانیکی در خود ذخیره مینماید .

خاموش شدن قوس الکتریکی

قوس حاصل در محفظه قطع کلید هنگامی خاموش میشود که فاصله کنتاکتهای ثابت و متحرک به مقدار کافی جهت خاموش شدن قوس و فاصله ایزولاسیون مناسب برسد . با فاصله گرفتن تدریجی کنتاکتهای متحرک و ثابت طول قوس افزایش یافته ، وسعت و شدت قوس کاهش می یابد . ادامه حرکت کنتاکتهای متحرک ، اختلاف ولتاژ حاصل بین کنتاکتها توانائی برقراری قوس در فاصله بین کنتاکتها را از دست داده ، قوس قطع میگردد .

خاموش شدن طبیعی قوس در لحظات صفر شدن جریان فالت روی میدهد ولی به علت یونیزه شدن فاصله هوایی بین دو کنتاکت و درجه حرارت فوق العاده محفظه قطع در هنگام رسیدن ولتاژ به مقدار ماکزیمم خود مجدداً” برقرار میگردد . خفه شدن کامل قوس تنها در هنگامی روی میدهد که فاصله بین کنتاکتها از فاصله لازم جهت بروز قوس تجاوز نماید . هر چه مدت برقراری قوس کمتر شود ، جریان توسط کلید زودتر قطع میگردد . بهمین جهت خاموش شدن سریع قوس ، بسیار قابل توجه بوده و اهمیت دارد . برای سرعت بخشیدن به یونیزه شدن فضای محفظه قطع و افزایش خاصیت دی الکتریک آن برای فواصل کمتر بین کنتاکتهای متحرک و ثابت ، از مواد با خاصیت دی الکتریک بیشتر در فاصله بین دو کنتاکت استفاده میشود . این مواد عبارتنداز: روغن ، هوای فشرده ، گاز SF6 و غیره .

با افزایش ولتاژ نیاز به سرعت عمل بیشتر است تا حجم کلید حتی الامکان کاهش یابد بطوریکه فاصله بین کنتاکتهای متحرک و ثابت به حداقل رسیده ، قوس سریعتر خاموش گردد . لذا از مواد با خاصیت ایزولاسیون بیشتر نظیر گاز SF6 استفاده میشود . این گاز شش مرتبه از هوا سنگینتر بوده و ترکیب گوگرد و گاز فلوئور میباشد . خاصیت ایزولاسیون این گاز سه برابر هوا میباشد با افزایش فشار گاز خاصیت ایزولاسیون آن تا چند برابر خاصیت ایزولاسیون روغن افزایش می یابد . محفظه قطع کلید انباشته از گاز فوق بوده و قطع و وصل کلید در داخل این گاز انجام میشود . مزیت دیگر این گاز نسبت به روغن در این است که سرعت جابجایی و تحریک این گاز به مراتب بیشتر از روغن است .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...