تلفات چیست ؟

تلفات چیست ؟ تلفات برق ، آن بخش از برق است که هدر میرود یعنی مقدار انرژی الکتریکی که از پست های فوق توزیع ( وانتقال ) تحویل شرکت های توزیع میگردد و شرکت های توزیع از طریق پست های توزیع  آن انرژی را تحویل مشترکین می نمایند . در حالت کلی تفاوت انرژی تحویلی و انرژی فروخته شده  همان تلفات برق ( هدر رفت برق ) نامیده میشود. در مبداء تحویل انرژی به شرکت های توزیع و همچنین هنگام فروش برق به مشترکین  هم  کنتور برق نصب شده است . تفاوت اعداد قرائت شده  انرژی تحویلی و فروخته شده مقدار انرژی هدر رفت یا همان انرژی تلف شده است   

انرژی فروخته شده به مشترکین   - انرژی تحویلی به شرکت توزیع  = مقدار انرژی تلف شده

100*{انرژی تحویلی /(انرژی فروخته شده - انرژی تحویلی ) } = در صد تلفات انرژی (برق ) 

**************************************************

هدر رفت برق را می توان در حالت کلی به دو بخش اصلی تقسیم کرد . 1- بخش فنی  - 2-  بخش غیر فنی 

 تلفات  فنی که همان تلفات ماهییتی شبکه می باشد  و منشاء آن مقاومت است (  R) هنگام عبور جریان برق از هادی ها ، با مقاومتی روبروست ( که بسته به جنس هادی و سطح مقطع آن متفاوت است ) با صرف هزینه نسبتاً زیاد می توان بخشی از مقاومت را کم کرد ( امکان صفر کردن مقاومت با تکنولوزی های موجود وجود ندارد) اما اگر بتوان از  تجهیزات نوین و کم تلفات بهره گرفت می شود کمی مقاومت را پائین آورد  (  R*I*I ). علاوه بر مقاومت یک عامل دیگر خیلی موثر بر تلفات وجود دارد و آن مقدار جریان عبوری از هادی ها است و آنهم با مجذور جریان یعنی با افزایش جریان ، تلفات با مجذور جریان متناسب خواهد بود . 

اما در مقوله تلفات غیر فنی  80% به نوع برخورد ما با مسائل جاری برق برمی گردد مانند عدم قرائت کنتورها ، قرائت های نادقیق یا غلط کارکرد کنتورها ، برق های غیر مجاز آشکار و پنهان ، دست کاری در سیستم لوازم  اندازه گیری ، برخورد شاخه درختان به شبکه برق ، استفاده از ابزار تشویق در حق پرسنل تلاشگر و ساعی  و ....... شامل می شود که نیازی چندانی به اعتبارات کلان ندارد بلکه از محل اعتبارات جاری شرکت ها قابل تأمین می باشد .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...