مولفه های تلفات

تلفات به دو بخش فنی و غیر فنی تقسیم می شود .

1-   تلفات  فنی که همان تلفات ماهییتی شبکه می باشد  و منشاء آن مقاومت است (  R) هنگام عبور جریان برق از هادی ها ، با مقاومتی روبروست ( که بسته به جنس هادی و سطح مقطع آن متفاوت است ) با صرف هزینه نسبتاً زیاد می توان بخشی از مقاومت را کم کرد ( امکان صفر کردن مقاومت با تکنولوزی های موجود وجود ندارد) اما اگر از  تجهیزات نوین و کم تلفات بهره گرفت می شود کمی مقاومت را پائین آورد  (  R*I*I ). علاوه بر مقاومت یک عامل دیگر خیلی موثر بر تلفات وجود دارد و آن مقدار جریان عبوری از هادی ها است و آنهم با مجذور جریان یعنی با افزایش جریان ، تلفات با مجذور جریان متناسب خواهد بود .

با بکار بردن روش هائی موسوم به کاهش تلفات ،امکان  کنترل تلفات و پائین آوردن آن قابل تصور خواهد بود مانند بکارگیری ترانس های کم تلفات ، کاهش طول فیدرها ، کاهش شبکه 400 ولت ، افزایش شبکه فشار متوسط ، افزایش سطح مقطع هادی ها ، اصلاح ارتباطات و جمپرها ( اصلاح نقاط سست ) ،  بکارگیری تجهیزات نوین و کم تلفات ، دقت از ورود کالاهای نامرغوب به شبکه با اصلاح فرآیند خرید و بازنگری در آئین نامه معاملات شرکت های توزیع  و.......

 

2-   اما در مقوله تلفات غیر فنی  80% به نوع برخورد ما با مسائل جاری برق برمی گردد مانند عدم قرائت ها کنتورها ، قرائت های نادقیق یا غلط کارکرد کنتورها ، برق های غیر مجاز آشکار و پنهان ، دست کاری در سیستم لوازم  اندازه گیری ، برخورد شاخه درختان به شبکه برق ، استفاده از ابزار تشویق در حق پرسنل تلاشگر و ساعی ، در صورت وجود  احیاناً تنبیه ) و ....... شامل می شود که نیازی چندانی به اعتبارات کلان ندارد بلکه از محل اعتبارات جاری شرکت ها قابل تامین می باشد .

3-      شرکت ها ی توزیع برق می توانند اقداماتی از این قبیل را برای کم کردن تلفات غیر فنی  انجام دهند : مانند پائین آوردن عدم قرائت کنتورها ،  به حداقل رساندن قرائت های نادقیق یا غلط کارکرد کنتورها ، حذف برق های غیر مجاز آشکار و پنهان ، شناسایی دست کاری در سیستم لوازم  اندازه گیری مشترکین با اکیب های مجرب و متعهد ، هرس به موقع و مرتب شاخه درختان در حریم  شبکه های  برق و ....... را در بر میگیرد . این اقدامات  نیازی چندانی به اعتبارات کلان ندارد بلکه از محل اعتبارات جاری شرکت ها قابل تامین می باشد . بعبارت دیگر با کیفی کردن اقدامات  جاری شرکت های توزیع برق ،  تا شش در صد از تلفات را می توانیم کم نمائیم .

ادامه دارد ........

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...