عوامل موثر در تلفات برق کدام ها هستند ؟

تمامی هدر رفت انرژی در بخش توزیع برق از ابتدای فیدرهای فشار متوسط ( از پست های فوق توزیع یا انتقال ) تا هنگامی که  انرژی در دم ملک ( ساختمان یا هر ابنیه دیگر ) توسط کنتور برق تحویل مشترکین می گردد را شامل میشود  . برای سهولت بحث شبکه برق در سیستم توزیع برق را به دو قسمت فشار متوسط و ضعیف تقسیم می کنیم . آن بخش از انرژی که در شبکه فشار متوسط هدر می رود و بخش دیگر که از پست های توزیع تا آنجائی است که برق تحویل مشترکین می گردد ( درب منرل ، مغازه و کارخانه و......) این مسیر اهمیت خیلی بیشتری از مسیر شبکه فشار متوسط دارد و این بخش اصطلاحاً شبکه فشار ضعیف نامیده می شود و سهم عمده تلفات هم بر روی همین بخش از شبکه برق متمرکز شده است . تا این شبکه ( فشار ضعیف ) اصلاح ،  بهبود  و بخش عمده اش خذف نگردد سهمی که این شبکه از تلفات را بخود اختصاص داده ،  همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند .

تلفات در شبکه فشار متوسط : عمده تلفات این بخش تلفات فنی شبکه و تجهیزات می باشد از قبیل تلفات هادی های خطوط انتقال و فوق توزیع و اتصالات مربوطه ، تلفات ترانس ها و تجهیزات متعلقه می باشد .

تلفات در شبکه فشار ضعیف  : تلفات در این بخش به دو بخش تلفات فنی و ماهیتی شبکه توزیع و تلفات غیر فنی تقسیم بندی میگردد . که بیشترین سهم تلفات در توزیع برق مربوز به همین شبکه فشار ضعیف می باشد .

 

ادامه دارد ......

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...