شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برق

در جلسه روز یکشنبه شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برق به با حضور مدیر عامل محترم شرکت و رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان و  مشاوران ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق استان در سالن جلسات شرکت برگزار گردید . به علت بازنشستگی برادر  اصغر آذرکیا رزمنده و جانباز هشت سال دفاع مقدس و مشاور ایثارگران شرکت آب منطقه ای و رئیس قبلی شورای هماهنگی  مشاوران ایثارگران صنعت آب و برق استان اردبیل  از ایشان با تقدیم لوح تقدیر و هدایایی از خدمت صادقانه ایشان  مورد تکریم و تجلیل قرار گرفت .

حاضرین در جلسه :

مهندس محمدی رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان اردبیل .

برادر اصغر آذرکیا مشاور ایثارگران شرکت آب منطقه ای و رئیس قبلی شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب و برق استان اردبیل .

برادر کریمی مشاور ایثارگران شرکت آبفای شهری ...

برادر ناصری مشاور ایثارگران شرکت آبفای روستایی...

برادر مهندس بالازاده فرمانده پایگاه شهید چمران شرکت توزیع برق..

و محمدحسین دیده بان مشاور ایثارگران شرکت توزیع و رئیس شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب و برق استان اردبیل

شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برقشورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برقشورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برق

شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برقشورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برقشورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برق

شورای هماهنگی مشاوران ایثارگران صنعت آب برق

1 نظر

  1. steexySessteexySessays:

    https://vskamagrav.com/ - kamagra 100 without prescription