مدیرعامل شرکت توزیع چند مدیر را تغییر داد

با ابلاغ آقای حسین قدیمی هل آباد مدیر امور دو برق اردبیل ، مدیر دفتر نظارت و مدیر تدارکات تغییر یافتند

با ابلاغ شماره 2100/2260 مورخه 99/2/29 آقای مهندس محمدرضا سیاهکوهی بعنوان سرپرست امور دو برق شهرستان اردبیل تعیین شدند . آقای سیاهکوهی پیش از این مدیر دفتر نظارت شرکت توزیع برق استان اردبیل بودند

 همچنین با ابلاغ شمار2100/2262 مورخه 99/2/30 آقای مهندس بخشعلی صابری بعنوان سرپرست دفتر مهندسی و نظارت تعیین شدند

  همچنین با ابلاغ شمار2100/2261 مورخه 99/2/30 آقای مهندس مهدی ابتهاج بعنوان سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شرکت تعیین شدند

 .

 همچنین با ابلاغ شمار2100/2263 مورخه 99/۹2/30 آقای مهندس یحیی بندعلیزاده بعنوان سرپرست امور تدارکات شرکت تعیین شدند . آقای بندعلیزاده پیش از این مدیر دفتر مدیرعامل و هئیت مدیره شرکت را عهده دار بودند

[

  .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...